99 VOCALE COMPOSITIES: MUZIEK - TEKST - TOELICHTING

Deze verzameling van 99 vocale composities is het resultaat van maanden zoeken, luisteren, lezen, kiezen, schrijven, muziekfragmenten maken. Maar vooral: genieten van zoveel mooie muziek. Het is een geschenk voor mezelf en voor iedereen die er via deze website kennis van wil nemen. Negenennegentig composities die in een tijdsbestek van 400 jaar zijn geschreven, grotendeels klassieke muziek, maar ook zogenaamde traditionals en Nederlandse liederen.
Veel van deze werken hebben - om wat voor reden en met welke aanleiding ook - voor mij bijzondere betekenis. Daarover schrijf ik dan. Maar ze zijn in de eerste plaats mooi - althans, dat vind ik. Het is met muziek niet anders dan met schilderijen: je kunt door een toelichting op wat je hoort of ziet nog meer schoonheid ervaren. Bij nogal wat werken geef ik zo'n toelichting die je mogelijk anders doet luisteren. En let op, voor je het weet begint je hart dan te zingen!
Muziekschrijvers als Monteverdi, Bach en Herman van Veen, vocale solisten als Jo Vincent, Thomas Quasthoff en Paul McCartney komen aan bod. Wie kennis neemt van de 99 lemma's die op deze website worden beschreven, en wie de verschillende registers bekijkt, ontdekt maar liefst 44 componisten (maar het zijn er meer want enkele zijn anoniem), 52 vocale solisten, 38 dirigenten. Deze 99 nummers herbergen het werk van veel (vrijwel altijd vermelde) tekstschrijvers, van instrumentale solisten, van koren en orkesten.
Al met al is er sprake van een grote verscheidenheid die zichtbaar en hoorbaar wordt in 50 religieuze werken zoals Passionen, Kerstcomposities, Missen, Requiems, Psalmen, liederen cantates en nog veel meer. Ook in 49 wereldlijke werken, waaronder aria's uit opera en musical, een groot aantal liederen en traditonals.

KIES EEN SUBPAGINA: 3 KEUZEMOGELIJKHEDEN


EERSTE VOORKEUR

Klik op de
boekomslag links boven en je treft de 99 composities aan in de volgorde zoals ik die heb geko-zen, waardoor er een min of meer logische samenhang is.

Lees de verhalen en toelichting en luister naar muziekfragmenten.

Klik en je vindt een alfabetisch register van de 99 vocale werken waaruit je een keuze kunt maken.

Lees de verhalen en toelichting en luister naar muziekfragmenten.

Klik en je vindt een alfabetische lijst van alle solisten, gekoppeld aan de composities.

Lees de verhalen en toelichting en luister naar muziekfragmenten.

Je kunt ook tussen de verschillende pagina's wisselen, door boven aan de pagina te klikken op de tab muziek en hart
of op één van de drie subpagina's.